Sketch Drawing Painting Travel

Thursday, 4 November 2010

Reproduce Art

เป็นผลงานคัดลอกภาพวาด ที่ฝึกฝนอยู่ช่วงหนึ่งครับ
ถือว่าเป็นการเรียนรู้การใช้สี เทคนิค องค์ประกอบภาพและเรื่องราวไปในตัว
เป็นการเรียนรู้อีกอย่างในการเพิ่มทักษะ หรือการพัฒนาผลงาน
จะได้รู้ว่าเราจะถนัดงานแบบไหน และเหมาะกับเรามากที่สุด
จนไปสู่การค้นหารูปแบบงานของตัวเองครับ

ส่วนใหญ่ที่ผมฝึกตอนนั้นเป็นผลงานของ remington 
สำหรับบางรูปต้องขออภัยครับที่ไม่รู้ที่มาของต้นแบบจริงๆ
เห็นแล้วชอบก็เอามาเขียน เพื่อการเรียนรู้น่ะครับ


ภาพแรกนี้เป็นสีพลาสติกเรานี่แหละครับ สีกระป๋องที่ทาบ้านทั่วไป 
กับเทคนิคที่เขียนบนไม้อัด เสร็จแล้วก็เอาเลคเกอร์พ่นเคลือบ
ค่าของสีเปลี่ยนเยอะเลยครับ แต่ก็สามารถคุมได้


ภาพนี้เป็นสีน้ำมันครับ ตอนเขียนสนุกจริงๆ แทรกสีได้เยอะ
ได้เรียนรู้เรื่อง การปาดสี ทีพู่กัน สี แสง เงา ไปในตัวครับ


สองภาพนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งครับ กับงานอีกยุคที่ต้องเก็บรายละเอียด
โดยไม่ใ้ห้เห็นทีพู่กัน ต้องใช้พู่กันปัดเก็บ ต่อสีน่ะครับ
เพลินไปอีกแบบ

 

ลองฝึกฝนตามแบบที่เราถนัดดูเรื่อยๆนะครับ

No comments: