Sketch Drawing Painting Travel

Tuesday, 21 September 2010

หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับดินสอEEการวาดภาพขั้นพื้นฐาน มาแล้วนะครับ ทั้งการเสก็ตซ์ภาพคนเหมือนและ เทคนิคการวาดภาพแบบผสานเส้น (Drawing)การวาดเส้นด้วย ดินสอEE นั้น
ก็คือการมองภาพๆนั้นให้มีแสงเงา น้ำหนักต่างๆ แล้วเราก็สานเส้นภายในกระดาษสีขาว
หรือหม่นๆหน่อย(กระดาษบรูฟ)ให้เกิดรูปทรง รูปร่างและมิติขึ้นมา จนเกิดเป็นภาพวาดเส้น ขาวดำ


แบบนี้ก็เป็นการวาดเส้น(Drawing) เหมือนกันครับ


แต่เป็นการวาดเส้นด้วยสี มีการใช้เส้นสีหลายๆแบบครับ ทั้งสีไม้ สีชล์อก
ซึ่งสีไม้เองนั้นค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการะดาษและบรรยากาศภาพ แต่ก็สนุกสนานไปอีกแบบ
ส่วนสีชอล์กแท่งแบบนี้ ก็สามารถกำหนดกระดาษ สีสันของกระดาษซึ่งมีให้เลือกอยู่มากมายได้เลยครับ
โดยกระดาษที่ผมใช้ ก็จะเป็นกระดาษของ canson ครับ สำหรับใช้วาดภาพสีชล์อก
ซึ่งมีพื้นผิวต่างกันไป สำหรับผมจะเลือกพื้นผิวที่เรียบๆหน่อย เพราะอยากให้เห็นเส้นมากว่า
สำหรับภาพนี้เป็นภาพที่จะจัดแขวนไว้คู่กันครับ
 จึงต้องเลือกใช้กระดาษที่มีสันและทำบรรยากาศเดียวกันกับภาพสีชอล์กของฝ่ายชาย

No comments: