Sketch Drawing Painting Travel

Tuesday, 29 March 2011

เลอะเทอะ

เลอะเทอะ......
ถ้าใครโดนประจำ ไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูด
ตลอดจนถึงการกระทำ
ว่า...แกนั่นแหละเลอะเทอะ

ความเลอะอยู่ในความวุ่น
วุ่นภายนอกเดี๋ยวเดียวก็หายไป
แต่ความวุ่นวายภายใน ยากขจัดให้หมดสิ้น

ทุกคนมีเรื่องที่วุ่นและเลอะ
เลอะโดยที่คราบไม่จำเป็นต้องซ้ำกัน
คราบไม่เหมือนกันก็เลอะเหมือนกัน

เลอะ ณ สถานที่หนึ่ง
อาจเป็นซุปเปอร์ความคิดสร้างสรรค์ ณ อีกแห่งหนึ่ง
สิ่งสวยงามในยุคสมัยหนึ่ง
อาจเป็นความเลอะเทอะอีกสมัยหนึ่ง

โสโครกสำหรับบางคน
อาจดูเซอร์ๆสำหรับอีกคน

สวยงามด้วยเครื่องประดับราคาแพง
อาจดูว่าบ้าสำหรับอีกคน

ขึ้นอยู่กับเรา...
ว่ามีอะไรอยู่ในใจ...เท่านั้นเอง

No comments: