Sketch Drawing Painting Travel

Sunday, 10 October 2010

"แก่งน้ำ" สีน้ำมันบนผ้าใบวันนี้พามานั่งเขียนรูปเล่นกันที่แก่ง
ภาพนี้เป็นสีน้ำมัน ที่รู้สึกว่าตัวเองจะขยันเก็บจนเกินไปนิด
เสียดายระยะด้านหลังครับภาพนี้ที่ทิ้งไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่

สาเหตุที่ไม่ขาดเพราะห่วงการเก็บรายละเอียดนั่นแหละครับ
จึงทำใไห้ระยะไกลสุดเสียไปนิด
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกครับ เพราะการเขียนภาพ
หรือการทำงานศิลปะ มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ณ ช่วงนั้นๆด้วย

ทำให้เราเห็นได้ครับว่าบางครั้ง 
หากเราตั้งใจทำอะไรมากเกินไป มันจะขาดความเป็นธรรมชาติ

เหมือนกับเรายกช้อนกินข้าว คงไม่ต้องวางรูปแบบให้ยุ่งยาก
กินตามธรรมชาติ ไม่ต้องตั้งพิกัดมือว่า ปากอยู่ตรงไหน
แล้วค่อยส่งช้อนป้อนเข้าไป ตามพิกัดนั้น ด้วยมุม 45 องศา

งานศิลปะ สำหรับผมแล้วก็คงเหมือนกัน
งานศิลปะจึงต้องรู้จักเก็บบ้างรู้จักปล่อยบ้าง
เหมือนกับชีวิต ที่ใช้มาแบบ อาร์ตๆ เก็บบ้าง ปล่อยบ้าง
เพื่อเพิ่มระยะและความมีสีสันของชีวิต

พักผ่อนด้วยตาใจ กันตามสบายเลยนะครับ

No comments: